verinice hovoří česky.

A nejen to! Je nachystán pro český právní řád!

Také v České republice jsou úspěšně používány nástroje verinice.PRO i jeho desktopová edice. Jejich překlad a přizpůsobení pro prostředí české legislativy, tj. zejména pro soulad s požadavky zákona o kybernetické bezpečnosti, poskytuje společnost DATASYS s.r.o. Ta k nástroji dále nabízí katalogy hrozeb, zranitelností a bezpečnostních opatření, individuální zaškolení, metodické poradenství i technickou podporu.

Uživatelé tedy obdrží kromě pohodlné práce v češtině i rady:

  • Jak nejlépe strukturovat model primárních a podpůrných aktiv.
  • Jak s pomocí verinice.PRO zapojit do procesu hodnocení rizik garanty aktiv tak, aby analýza rizik nezastarávala a aby tedy úsilí do ní vložené nepřišlo vniveč.
  • Jak ve vaší společnosti nástroj efektivně používat pro evidenci a dokladování práce s osobními údaji, tj. pro naplnění požadavků GDPR.

 

verinice. a verinice.PRO

Open Source ISMS nástroj verinice se skládá ze dvou komponent

Kontaktní údaje

DATASYS s.r.o. 

Jeseniova 2829/20
130 00 Praha 3
Česká republika

+420 225 308 111
+420 225 308 110 (fax)
 
datasys@remove-this.datasys.cz
www.datasys.cz

Pro použití verinice v českém právním prostředí kontaktujte prosím společnost DATASYS s.r.o. Ta vám kromě technické podpory poskytne i katalogy hrozeb, zranitelností a bezpečnostních opatření, které jsou plně v souladu se zákonem č. 181/2014, o kybernetické bezpečnosti i normami řady ČSN ISO 27000. Překlad prostředí do českého jazyka je samozřejmostí.

Španělština, francouzština, esperanto?

Máte zájem přeložit verinice do dalších jazyků? Nástroj ISMS je licencí s otevřeným zdrojovým kódem (GPLv3) – a my oceňujeme příspěvky k jeho rozvoji a internacionalizaci. Kód je umístěn v našem verinice repositáři na GitHubu. V případě zájmu kontaktujte prosím pana Daniela Murygina (vedoucí vývojového týmu) prostřednictvím e-mailu (verinice@remove-this.sernet.de). Na jeho základě vám bude poskytnut jazykový balíček včetně instrukcí k jeho užití.

English languageDeutsche SpracheLingua italianaČeský jazyk
© SerNet GmbH, 2022